تلفن:

026-36609333
026-36601585

فکس:

026-36650006

آدرس:

البرز، جاده فردیس، بعد از انبار نفت، ایستگاه پیک

اینستاگرام:

دنیای پیچ و مهره

شنبه تا چهار شنبه:

8:00 الی 19:00
و

پنج شنبه:

8:00 الی 15:00