پیچ خودکار

Din: 7981 ,7982

Size: 3 to 6

جنس: آهن سخت کاری شده، آهن بدون سخت کاری، استیل

موارد مصرف : این نوع پیچ خودکار که مخصوص بستن فلزات میباشد در سایز مختلف و ارتفاع مختلف موجود است.

توضیحات

Din: 7981 ,7982

Size: 3 to 6

جنس: آهن سخت کاری شده، آهن بدون سخت کاری، استیل

موارد مصرف : این نوع پیچ خودکار که مخصوص بستن فلزات میباشد در سایز مختلف و ارتفاع مختلف موجود است.