پیچ آلن

Din: 912

Grade: 8.8 , 12.9

Size: M3 to M36

جنس: خشکه، استیل

.موارد مصرف : پیچ های الن معمولا در قالبسازی مصرف میشود که در سایز و ارتفاع مختلف موجود است

توضیحات

Din: 912

Grade: 8.8 , 12.9

Size: M3 to M36

جنس: خشکه، استیل

.موارد مصرف : پیچ های الن معمولا در قالبسازی مصرف میشود که در سایز و ارتفاع مختلف موجود است