پیچ نوک مته ای

Din: 7504

جنس: آهن سخت کاری شده

موارد مصرف : پیچ خودکار نوک مته ای مصرفی همانند خودکار های معمولی دارد با این تفاوت که خودکار نوک مته ای اصلا برای استفاده در چوب مناسب نیست و مناسب جهت استفاده در فلز است و نوک بوکسی آن مناسب جهت استفاده در سقف های شیروانی می باشد..

توضیحات

Din: 7504

جنس: آهن سخت کاری شده

موارد مصرف : پیچ خودکار نوک مته ای مصرفی همانند خودکار های معمولی دارد با این تفاوت که خودکار نوک مته ای اصلا برای استفاده در چوب مناسب نیست و مناسب جهت استفاده در فلز است و نوک بوکسی آن مناسب جهت استفاده در سقف های شیروانی می باشد..